Integrované databázy

Integrované databázy

Integrované databázy sú databázy, ktoré kombinujú údaje z viacerých zdrojov do jedného úložiska. Tieto databázy umožňujú užívateľom pristupovať k rôznym typom údajov z rôznych zdrojov bez potreby manuálneho združovania informácií.

Príkladom integrovanej databázy môže byť databáza, ktorá kombinuje informácie z firemnej databázy zákazníkov s informáciami z externých zdrojov, ako sú sociálne médiá alebo verejné databázy. Tento typ databázy umožňuje podnikom lepšie porozumieť ich zákazníkom a trhu ako celku.

Výhody integrovaných databáz:

  • Zlepšená analýza a reporting
  • Centralizovaný prístup k údajom
  • Zníženie redundancie údajov
  • Vylepšená dátová integrita

Ak chcete vedieť viac o integrovaných databázach, môžete sa pozrieť na Wikipédiu.