Ποσοστό εμπλοκής διαφήμισης

Ρυθμός συμμετοχής διαφήμισης

Ο ρυθμός συμμετοχής διαφήμισης είναι ένας σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιείται στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ για να μετρήσει το ποσοστό των χρηστών που αλληλεπιδρούν με μια διαφήμιση σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης. Ο ρυθμός συμμετοχής διαφήμισης υποδεικνύει το επίπεδο ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει μια διαφήμιση στο κοινό του στόχου.

Για παράδειγμα, αν μια διαφήμιση εμφανίζεται 1000 φορές και λαμβάνει 100 κλικ, τότε ο ρυθμός συμμετοχής διαφήμισης είναι 10%. Αυτό σημαίνει ότι το 10% των χρηστών που είδαν τη διαφήμιση αλληλεπιδρούν με αυτήν κάνοντας κλικ.

Ο ρυθμός συμμετοχής διαφήμισης είναι ένας σημαντικός δείκτης για τους διαφημιζόμενους καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διαφημίσεων τους και την βελτίωση της στρατηγικής τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Πηγή: Wikipedia