Miera zapojenia reklamy

Zapojenie reklamy

Zapojenie reklamy je percentuálny pomer ľudí, ktorí interagujú s reklamou a tým prejavujú záujem o daný produkt alebo službu. Tento ukazovateľ sa používa na meranie účinnosti reklamy a zisťovanie, ako dobre si ju ľudia všímajú a akú akciu vykonajú.

Ad engagement rate sa zvyčajne vypočítava ako počet interakcií s reklamou (napr. kliknutia, zdieľania, komentáre) delený počtom zobrazení reklamy, násobený 100 pre získanie percentuálneho pomeru.

Príklad: Ak má reklama 100 zobrazení a získa 10 kliknutí, potom by ad engagement rate bol 10%.

Je dôležité sledovať ad engagement rate, pretože pomáha zistiť, či je reklama efektívna a či prilákať potenciálnych zákazníkov. Čím vyšší je tento pomer, tým úspešnejšia je reklama.

Pre viac informácií o zapojení reklamy môžete navštíviť Wikipedia.