Ποσοστό προσφοράς

Τι είναι η Τιμή Προσφοράς;

Η τιμή προσφοράς αναφέρεται στην τιμή που ένας αγοραστής είναι έτοιμος να πληρώσει για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η τιμή καθορίζεται από την προσφορά του αγοραστή, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ζήτηση, η προσφορά και η ανταγωνιστική κατάσταση στην αγορά.

Για παράδειγμα, αν ένας πωλητής έχει ένα προϊόν που προσφέρει με τιμή 100 ευρώ και ένας αγοραστής είναι έτοιμος να πληρώσει 90 ευρώ για αυτό, τότε η τιμή προσφοράς θα είναι 90 ευρώ.

Συνοψίζοντας, η τιμή προσφοράς αντιπροσωπεύει το ποσό που ο αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει για ένα προϊόν ή υπηρεσία και καθορίζεται από την προσφορά του.

Περισσότερες πληροφορίες: Τιμή Προσφοράς – Wikipedia