Ponuková sadzba

Úroveň ponuky (Bid Rate)

Úroveň ponuky, známa aj ako Bid Rate, je kľúčovým faktorom v online reklamnom prostredí. Predstavuje sumu peňazí, ktorú je reklamný zákazník ochotný zaplatiť za jedno kliknutie na jeho reklamu.

Na vyššiu úroveň ponuky môže mať vplyv množstvo faktorov, ako je konkurencia, kvalita reklamy, cieľová skupina alebo momentálna dopytová a ponuková situácia. Reklamní zákazníci sa často snažia optimalizovať svoju úroveň ponuky, aby dosiahli čo najvyššiu efektivitu svojich reklamných kampaní.

Príklad:

  • Reklamná agentúra A je ochotná zaplatiť 1€ za jeden klik na svoju reklamu.
  • Reklamná agentúra B je ochotná zaplatiť 2€ za jeden klik na svoju reklamu.
  • Reklamná agentúra C je ochotná zaplatiť 1,5€ za jeden klik na svoju reklamu.

Na základe týchto ponúk bude vybraná a zobrazená reklama s najvyššou úrovňou ponuky.

Pre viac informácií o úrovni ponuky navštívte Wikipédiu.