Συνολική διανομή

Συνολική Διανομή

Η συνολική διανομή αναφέρεται στη διαδικασία κατανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε όλα τα σημεία πώλησης που εξυπηρετούν τους πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συστήματος διανομής που θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες της αγοράς.

Η συνολική διανομή περιλαμβάνει τις διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διαχείριση των προϊόντων ή υπηρεσιών. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την επιλογή καναλιών διανομής, τη διαχείριση αποθεμάτων και την εκτέλεση διαφορετικϔν μεθόδων μεταφοράς.

Στόχος της συνολικής διανομής είναι να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές την στιγμή που τα χρειάζονται, με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Παραδείγματα Συνολικής Διανομής:

  • Καταστήματα λιανικής πώλησης
  • Διαδικτυακό κατάστημα
  • Αποθήκες και κέντρα διανομής

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia:

Διανομή – Wikipedia