Celková distribúcia

Total distribution

Celková distribúcia je dôležitým faktorom pri predaji produktov a služieb. Znamená, že všetky produkty sú distribuované a dostupné zákazníkom v rôznych regiónoch a kanáloch. Tento proces zahŕňa logistiku, skladovanie, marketing a predaj.

Existujú rôzne spôsoby celkovej distribúcie, vrátane priamej distribúcie od výrobcu k zákazníkovi, distribúcie cez maloobchodné a veľkoobchodné rozhrania alebo online distribúcie cez internetové platformy.

Dôležitým aspektom celkovej distribúcie je aj správne plánovanie a riadenie distribučných kanálov, aby sa dosiahlo optimálne pokrytie trhu a zabezpečilo, že produkty sú dostupné v správnom čase a mieste pre zákazníkov.

  • Priamy predaj
  • Distribúcia cez maloobchodné kanály
  • Online distribúcia

Celková distribúcia je kľúčovým faktorom pre úspech akéhokoľvek podnikania a je dôležitým aspektom marketingovej stratégie.

Pre viac informácií navštívte Wikipédiu.