Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός υπολογιστή ή ενός ρομπότ να εκτελεί εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η ρομποτική, η ιατρική, η ψηφιακή διαφήμιση και άλλοι.

Ένα παράδειγμα τεχνητής νοημοσύνης είναι το σύστημα αναγνώρισης φωνής της Google, το οποίο μπορεί να καταλάβει και να εκτελέσει εντολές που δίνουν οι χρήστες με τη φωνή τους.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι ο αλγόριθμος της Netflix που προτείνει ταινίες που πιθανόν να αρέσουν στον κάθε χρήστη βασιζόμενος στις προηγούμενες προτιμήσεις του.

Στην Ελλάδα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η τηλεπικοινωνία.

Πηγή:

Wikipedia – Τεχνητή Νοημοσύνη