Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (SI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem maszyn i programów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Systemy SI mogą analizować dane, uczyć się, rozwiązywać problemy, przewidywać wyniki oraz podejmować decyzje.

Jednym z najbardziej popularnych zastosowań SI jest system rozpoznawania mowy, który pozwala komputerom rozumieć i interpretować ludzką mowę. Innym przykładem jest system rekomendacji, który analizuje zachowania użytkowników i proponuje im odpowiednie produkty lub usługi.

Technologie SI są coraz bardziej powszechne w naszym codziennym życiu, od asystentów głosowych w smartfonach po systemy samojezdne w samochodach. Dzięki postępom w dziedzinie SI, możemy korzystać z coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które ułatwiają nam życie.

Przykłady zastosowań SI:

  • Rozpoznawanie twarzy
  • Automatyczne tłumaczenie języków
  • Analiza danych medycznych

Więcej informacji na temat sztucznej inteligencji znajdziesz na Wikipedii.