Χονδρικό εμπόριο

Χονδρική πώληση

Η χονδρική πώληση είναι μια μορφή εμπορίου όπου ο πωλητής πωλεί προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες σε άλλους εμπόρους ή επιχειρήσεις, και όχι σε καταναλωτές τελικούς χρήστες. Ο χονδρέμπορος αγοράζει προϊόντα από κατασκευαστές σε μεγάλες ποσότητες και στη συνέχεια τα πωλεί σε μικρότερους εμπόρους με κέρδος. Αυτός ο τρόπος εμπορίας είναι δημοφιλής στον κλάδο της διανομής και των εισαγωγών.

Ένα παράδειγμα χονδρικής πώλησης είναι μια εταιρεία που αγοράζει ρούχα από κατασκευαστές σε μεγάλες ποσότητες και τα πωλεί σε καταστήματα ρούχων σε όλη τη χώρα.

Οι οφέλη της χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν μεγαλύτερη εσοδεία λόγω μεγάλων πωλήσεων, μειωμένα κόστη λόγω μεγάλων ποσοτήτων και αυξημένη ευελιξία στην προσφορά προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό λήμμα στη Wikipedia.