Veľkoobchod

Základné informácie o veľkoobchode

Veľkoobchod je druh obchodu, kde sa tovary predávajú veľkým množstvám a často sú určené pre ďalší predaj maloobchodníkom. Tento typ obchodu sa odlišuje od maloobchodu, kde sa tovary predávajú priamo koncovým zákazníkom.

Príklady veľkoobchodu

Niektoré príklady veľkoobchodov zahŕňajú:

  • Veľkoobchod s potravinami
  • Veľkoobchod s odevmi
  • Veľkoobchod s elektronikou

Výhody a nevýhody veľkoobchodu

Výhody: Nižšie ceny, väčšia ponuka tovaru, možnosť nakupovať vo veľkých množstvách.

Nevýhody: Potreba mať skladovacie priestory, riziko prebytku skladovaného tovaru, závislosť od dodávateľov.

Pre viac informácií o veľkoobchode navštívte Wikipédiu.