Extramercial

Mikä on Extramercial?

Extramercial on markkinointikeino, jossa mainostettava tuote tai palvelu ei ole suoraan mainoksen keskiössä. Sen sijaan mainos pyrkii herättämään katsojan mielenkiinnon ja luomaan positiivisia mielleyhtymiä brändiin ilman suoraa myyntipuhetta.

Esimerkkejä Extramercialista

Yksi tunnettu esimerkki extramercialista on Coca-Colan joulumainokset, jotka usein keskittyvät tunnelmaan ja yhteisöllisyyteen eikä niinkään itse tuotteen ominaisuuksiin. Toisena esimerkkinä voi mainita Apple:n mainokset, jotka usein korostavat brändin arvoja ja visiota ilman suoraa tuotteen esittelyä.

Miksi Extramercial toimii?

Extramercial toimii siksi, että se herättää katsojan mielenkiinnon ja saa hänet kiinnostumaan brändistä ilman suoraa myyntipuhetta. Tällainen lähestymistapa voi luoda vahvempia tunnesiteitä brändin ja kuluttajan välille, mikä puolestaan voi johtaa pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.

Päätelmä

Extramercial on tehokas markkinointikeino, joka voi auttaa brändiä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan vahvoja tunnesiteitä kuluttajien kanssa.

Lähde: Wikipedia – Extramercial