Käyttöaste

Käyttöaste

Käyttöaste on prosentuaalinen luku, joka kuvaa kuinka paljon jotain resurssia käytetään suhteessa siihen, kuinka paljon sitä olisi mahdollista käyttää. Käyttöasteella voidaan mitata esimerkiksi tuotantolaitoksen, laitteen tai palvelun tehokkuutta.

Käyttöaste lasketaan jakamalla todellinen käyttöaika suunnitellulla käyttöajalla ja kertomalla tulos 100:lla. Esimerkiksi, jos tuotantolaitos on käytössä 8 tuntia päivässä, mutta se voisi olla käytössä 24 tuntia päivässä, käyttöaste on 33%.

Käyttöasteen avulla voidaan tunnistaa pullonkauloja ja tehostaa resurssien käyttöä. Korkea käyttöaste kertoo siitä, että resursseja hyödynnetään tehokkaasti, kun taas matala käyttöaste voi viitata resurssien alikäyttöön tai tehottomuuteen.

Yksi tapa parantaa käyttöastetta on optimoida tuotantoprosesseja ja poistaa turhia seisokkeja. Lisäksi ennakoiva huolto ja kunnossapito voivat auttaa pitämään laitteet toimintakunnossa ja vähentämään odottamattomia katkoja.

Lähteet: