Linjan jatkaminen

Line extension

Linjalaajennus on markkinointistrategia, jossa yritys käyttää olemassa olevaa tuotemerkkiään tai tuotettaan ja laajentaa sitä uusille tuotteille saman tuotemerkkiympäristön sisällä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tuomalla markkinoille uusia makuja, värejä tai kokoja.

Linjalaajennuksen avulla yritys voi hyödyntää jo olemassa olevaa brändiä ja sen tunnettuutta uusien tuotteiden lanseerauksessa. Asiakkaat voivat olla valmiimpia kokeilemaan uutta tuotetta, jos he ovat jo tyytyväisiä aiemmin ostamiinsa tuotteisiin.

Esimerkki linjalaajennuksesta on Coca-Colan lanseeraama Coca-Cola Zero, joka on tavallisen Coca-Colan kaloriton vaihtoehto. Tämä mahdollisti Coca-Colan tavoittaa myös niitä kuluttajia, jotka haluavat nauttia virvoitusjuomasta ilman lisättyä sokeria.

Linjalaajennuksen onnistuminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä uusien tuotteiden on vastattava kuluttajien odotuksia ja oltava linjassa brändin kanssa. Virheellinen linjalaajennus saattaa vahingoittaa brändin mainetta ja uskottavuutta.

Lähteet:

  • Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2016). Marketing Management. Pearson Education Limited.
  • Ries, Al & Trout, Jack. (2000). Positioning: The Battle for Your Mind. McGraw-Hill Education.

Lisätietoa linjalaajennuksesta Wikipediassa