Mainoskeskeinen mittaus

Mainostaja-keskeinen mittaus

Mainostaja-keskeinen mittaus on tapa arvioida mainonnan tehokkuutta keskittymällä mainostajan tavoitteisiin ja mittareihin. Tämä lähestymistapa auttaa mainostajia ymmärtämään paremmin, miten heidän mainoskampanjansa suoriutuvat ja mitkä ovat niiden vaikutukset.

Esimerkiksi, jos mainostajan tavoitteena on kasvattaa verkkosivustonsa kävijämäärää, hän voi käyttää mittareina verkkosivuston kävijämäärää, klikkausprosenttia ja konversioprosenttia. Näiden mittareiden avulla mainostaja voi seurata mainoskampanjansa suorituskykyä ja tehdä tarvittavia muutoksia parantaakseen tuloksia.

Mainostaja-keskeinen mittaus auttaa mainostajia saavuttamaan parempia tuloksia mainonnan avulla ja optimoimaan mainosbudjettinsa tehokkaammin.

Esimerkki: Yritys X haluaa lisätä tuotemyyntiään verkkokaupassa. He käyttävät mainostaja-keskeistä mittausmenetelmää seuraamalla verkkosivustonsa kävijämäärää, klikkausprosenttia ja konversioprosenttia. Näiden mittareiden avulla he voivat optimoida mainoskampanjansa ja parantaa tuotemyyntiään.

Lähde: Wikipedia – Mainostus