Makroympäristö

Makroympäristö

Makroympäristö viittaa ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat organisaatioon, mutta niihin ei voida suoraan vaikuttaa. Nämä tekijät voivat muodostaa uhkia tai mahdollisuuksia organisaatiolle.

Makroympäristön tekijöitä ovat esimerkiksi taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset, teknologiset, ympäristölliset ja lainsäädännölliset tekijät. Näitä tekijöitä seuraamalla ja niihin reagoimalla organisaatio voi sopeutua paremmin muuttuvaan ympäristöön ja saada kilpailuetua.

Esimerkiksi taloudelliset tekijät, kuten inflaatio, työttömyys ja kuluttajien ostovoima, voivat vaikuttaa organisaation toimintaan. Poliittiset päätökset ja lainsäädäntö voivat myös muuttaa toimintaympäristöä merkittävästi.

Organisaation on tärkeä seurata makroympäristön muutoksia ja ennustaa niiden vaikutuksia omaan toimintaansa. Näin organisaatio voi valmistautua paremmin tulevaisuuteen ja menestyä kilpailluilla markkinoilla.

Lisätietoja: Makroympäristö Wikipedia