Markkinoinnin sijoitetun pääoman tuotto

Markkinoinnin sijoitetun pääoman tuotto

Markkinoinnin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on tärkeä mittari, jota yritykset käyttävät arvioidakseen markkinointitoimenpiteidensä tehokkuutta. ROI kertoo, kuinka paljon yritys saa takaisin markkinointiin sijoittamastaan rahasta. Mittari lasketaan jakamalla markkinoinnin tuottama voitto markkinointiin käytettyihin kustannuksiin ja kertomalla tulos sadalla.

Esimerkiksi, jos yritys on sijoittanut markkinointiin 10 000 euroa ja saanut takaisin 20 000 euroa, ROI on 100%. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen euro markkinointiin sijoitettua euroa kohti on tuottanut yritykselle yhden euron voittoa.

Markkinoinnin ROI:n seuraaminen on tärkeää, jotta yritys voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä markkinointistrategiansa kehittämisessä. Mittarin avulla voidaan tunnistaa ne markkinointitoimenpiteet, jotka tuottavat parhaiten tulosta ja keskittyä niihin.

Esimerkkejä markkinoinnin ROI:sta:

  • Yritys A käytti 5 000 euroa markkinointiin ja sai takaisin 10 000 euroa. ROI on 100%.
  • Yritys B käytti 8 000 euroa markkinointiin ja sai takaisin 12 000 euroa. ROI on 50%.
  • Yritys C käytti 15 000 euroa markkinointiin ja sai takaisin 25 000 euroa. ROI on 66,67%.

Jos haluat lukea lisää markkinoinnin sijoitetun pääoman tuotosta, voit tutustua aiheeseen Wikipediassa.