Myyntipuhelujen jakotaulukko

Sales call allocation grid

Myyntipuhelujen jakamisen ruudukko on työkalu, jota käytetään myyntitiimien organisoimiseen ja tehokkaaseen aikatauluttamiseen. Tämä ruudukko auttaa yrityksiä jakamaan myyntipuhelut tasaisesti ja varmistamaan, että jokainen tiimin jäsen osallistuu myyntipuheluihin oikeassa määrin.

Ruudukossa on usein listattu tiimin jäsenten nimet ja heidän saatavuutensa eri aikoina. Näin myyntipäälliköt voivat helposti nähdä, kuka on vapaana tekemään puheluita ja kuka tarvitsee enemmän tukea tai valmennusta.

Esimerkiksi, jos tiimillä on neljä jäsentä ja heidän tavoitteenaan on soittaa 100 puhelua viikossa, ruudukon avulla voidaan jakaa tämä tehtävä tasaisesti kaikkien kesken. Jokainen tiimin jäsen voi sitten merkitä ruudukkoon, milloin he aikovat soittaa puheluja ja miten heidän viikkotavoitteensa etenee.

Myyntipuhelujen jakamisen ruudukko on tehokas työkalu, jolla varmistetaan, että myyntitiimi toimii yhtenäisesti ja tavoitteellisesti. Se auttaa myös myyntipäälliköitä seuraamaan tiimin suorituskykyä ja tarvittaessa tekemään muutoksia aikatauluihin.

Vahvistettu linkki: Myynti