Web 2.0

Mikä on Web 2.0?

Web 2.0 on käsite, joka kuvaa internetin toisen sukupolven kehitysvaihetta. Se tarkoittaa uusia teknologioita ja palveluita, jotka mahdollistavat käyttäjien aktiivisen osallistumisen verkkosisältöjen luomiseen ja jakamiseen.

Esimerkkejä Web 2.0 -palveluista ovat sosiaaliset verkostot kuten Facebook ja Twitter, blogit, wikisivustot kuten Wikipedia sekä erilaiset verkkosovellukset kuten Google Docs ja Dropbox.

Web 2.0:n avulla käyttäjät voivat luoda ja jakaa sisältöä helposti ja nopeasti sekä osallistua vuorovaikutteiseen kommunikaatioon muiden käyttäjien kanssa.

Web 2.0:n ominaisuuksia:

  • Käyttäjäkeskeisyys: Käyttäjät voivat luoda ja jakaa sisältöä helposti.
  • Vuorovaikutteisuus: Käyttäjät voivat kommentoida ja keskustella verkkosisällöistä.
  • Sosiaalisuus: Palvelut tukevat käyttäjien välisiä suhteita ja verkostoitumista.

Web 2.0:n kehitys on mahdollistanut internetin käytön monipuolistumisen ja käyttäjien osallistumisen verkkoyhteisöjen toimintaan.

Lisätietoja Web 2.0 -konseptista löytyy Wikipediasta.