1936 Robinson-Patman Act

Wat is de Robinson-Patman Act van 1936?

De Robinson-Patman Act van 1936 is een wet die discriminatie verbiedt op basis van prijs in de Verenigde Staten. De wet is vernoemd naar de senatoren en vertegenwoordigers Edward W. Robinson en Amos Patman. De wet maakt het voor bedrijven illegaal om verschillende prijzen te rekenen aan verschillende klanten voor hetzelfde product, als het enige verschil in klanten is hun locatie. In sommige gevallen mogen bedrijven verschillende prijzen rekenen als de verschillen in kosten, kortingen of andere legitieme zakelijke redenen kunnen worden aangetoond.

Voorbeelden van de Robinson-Patman Act

De Robinson-Patman Act verbiedt discriminatie op basis van prijs voor producten die door bedrijven worden verkocht. De wet is bedoeld om de competitie tussen bedrijven gelijk te houden. Bedrijven mogen dus geen verschillende prijzen rekenen aan verschillende klanten voor hetzelfde product, als het enige verschil in klanten hun locatie is. Als een bedrijf verschillende prijzen rekent, kan het worden aangeklaagd voor overtreding van de Robinson-Patman Act. Hier zijn een aantal voorbeelden:

  • Discriminatie op basis van locatie: een bedrijf mag geen hogere prijzen rekenen aan klanten die verder van hun locatie verwijderd zijn.
  • Discriminatie op basis van grootte: een bedrijf mag geen lagere prijzen rekenen aan klanten met grote bestellingen.
  • Discriminatie op basis van concurrentie: een bedrijf mag geen lagere prijzen rekenen aan klanten die in directe concurrentie staan met hun eigen bedrijf.

Vrijstellingen van de Robinson-Patman Act

De Robinson-Patman Act biedt ook vrijstellingen aan bedrijven die verschillende prijzen rekenen aan verschillende klanten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld verschillende prijzen rekenen als ze kunnen aantonen dat de verschillen in prijs worden veroorzaakt door verschillen in kosten, kortingen of andere legitieme zakelijke redenen. Ook kunnen bedrijven verschillende prijzen rekenen als de verschillen kunnen worden verklaard door verschillen in kwaliteit of service. Echter, deze vrijstellingen zijn niet van toepassing als de verschillen in prijs worden veroorzaakt door discriminatie op basis van locatie, grootte of concurrentie.

Meer informatie over de Robinson-Patman Act van 1936 is te vinden op de Wikipedia pagina.