Algemene verordening gegevensbescherming

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die bedoeld is om persoonsgegevens te beschermen. Het is een verordening die alle Europese lidstaten verplicht om de privacy van burgers te beschermen. Het doel van de AVG is om vertrouwen te creëren tussen bedrijven en consumenten. Daarnaast moet het vertrouwen tussen bedrijven en toezichthouders vergroten.

De AVG verplicht bedrijven, organisaties en overheden om de persoonsgegevens van hun klanten of gebruikers te verzamelen, te verwerken en te beveiligen. Bedrijven moeten zich aan de regels houden om te voorkomen dat persoonsgegevens worden misbruikt of dat er ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens wordt verkregen.

Voorbeelden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG heeft een aantal kernprincipes die bedrijven en organisaties moeten volgen als het gaat om persoonsgegevens. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Bedrijven of organisaties mogen geen persoonsgegevens verzamelen of gebruiken zonder toestemming van de betrokkene.
  • Bedrijven of organisaties mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  • Bedrijven of organisaties moeten de persoonsgegevens op een veilige manier opslaan en beveiligen.
  • Bedrijven of organisaties moeten de betrokkene alle informatie geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bedrijven of organisaties die zich niet aan de AVG houden, kunnen boetes krijgen van de toezichthouder.

Conclusie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese wet die bedoeld is om persoonsgegevens te beschermen. Het doel van de AVG is om vertrouwen te creëren tussen bedrijven en consumenten. Bedrijven of organisaties die zich niet aan de AVG houden, kunnen boetes krijgen van de toezichthouder.

Voor meer informatie over de AVG, bezoek deze Wikipedia-pagina.