Beheersinformatiesysteem

Wat is een Management Information System?

Een Management Information System (MIS) is een computergestuurd systeem dat gebruik maakt van technologie, informatie en mensen om managers te helpen bij het maken van beleidsbeslissingen. Het is een gecentraliseerd systeem dat alle informatie verzamelt die nodig is voor het verwerken van bedrijfsgegevens, ondersteunen van administratieve taken en helpen bij het beheer en de organisatie van de bedrijfsactiviteiten.

Een Management Information System kan worden gebruikt voor het verzamelen, verwerken, opslaan en distribueren van informatie over een bedrijf of organisatie. Het kan worden gebruikt om een breed scala aan informatie te verzamelen, zoals financiële gegevens, productiegegevens, klantengegevens en personeelsgegevens. Het MIS kan ook worden gebruikt om de informatie te analyseren en te verwerken waardoor managers vaststellen in welke mate de organisatie haar doelen heeft bereikt.

Voordelen van een Management Information System

Een Management Information System biedt veel voordelen aan organisaties. Hieronder staan enkele voordelen:

  • Het kan bedrijven helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen door ze te voorzien van real-time informatie.
  • Het helpt bij het beheren en verbeteren van de prestaties van de organisatie door middel van informatieanalyse.
  • Het vermindert de kosten door het verminderen van de tijd en moeite die nodig is om informatie te verzamelen.
  • Het helpt bij het verbeteren van de productie-efficiëntie door middel van betere informatie-uitwisseling.
  • Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende afdelingen in een organisatie.

Het Management Information System kan ook worden gebruikt voor het verbeteren van de relatie met klanten door het verstrekken van meer gepersonaliseerde service. Door het verzamelen van klantgegevens, zoals klantvoorkeuren, kan een bedrijf een betere service bieden die beter aansluit bij de behoeften van de klant.

Voorbeelden van Management Information Systems

Er zijn veel verschillende soorten Management Information Systems. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen – Een ERP-systeem is een gecentraliseerd systeem dat bedrijfsgegevens van verschillende afdelingen verzamelt en verwerkt om informatie te genereren die wordt gebruikt om beslissingen te nemen.
  • Customer Relationship Management (CRM) Systemen – Een CRM-systeem is een informatiebeheer- en analyseplatform dat kan worden gebruikt om klantinformatie te verzamelen, te verwerken en te analyseren.
  • Business Intelligence (BI) Systemen – Een Business Intelligence-systeem is een informatieanalyse- en presentatieplatform dat bedrijfsgegevens verzamelt en verwerkt om betere bedrijfsbeslissingen te ondersteunen.

Met een Management Information System kunnen organisaties data verzamelen, verwerken en analyseren om betere bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Het kan bedrijven helpen hun doelen te bereiken door meer inzicht te geven in hun bedrijfsactiviteiten en de prestaties ervan.

Bronnen