Brutomarge

Wat is een brutomarge?

De brutomarge is een financiële term die wordt gebruikt om de winst of verlies van een bedrijf te meten. Het is de verhouding tussen de inkomsten en de kosten. Het is een belangrijk meetinstrument om te bepalen of een bedrijf winstgevend is of niet. Het is ook een indicatie van de financiële gezondheid van een bedrijf.

De brutomarge wordt meestal uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door de verkoopopbrengsten te vermenigvuldigen met het percentage dat wordt verdiend boven op de kosten. De brutomarge is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de kosten van het product of de dienst. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de winstgevendheid van een bedrijf.

Voorbeelden van brutomarge

Om de brutomarge te berekenen, moet u eerst de verkoopopbrengst berekenen. De verkoopopbrengst is de verkoopprijs van het product of de dienst, minus de kosten die zijn gemaakt bij het produceren of aanbieden ervan. Voorbeelden van kosten zijn:

  • Materialen – dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het kopen van alle materialen die nodig zijn om een product te maken of een dienst te leveren.
  • Arbeid – dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het inhuren van arbeiders om de productie uit te voeren.
  • Faciliteiten – dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het huren of kopen van gebouwen, het installeren van apparatuur en het inhuren van magazijnpersoneel.
  • Verkoopkosten – dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het verkopen van het product of de dienst, zoals reclame, marketing en verzendkosten.
  • Overhead – dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het onderhouden van een bedrijf, zoals verzekeringen, belastingen en rente.

Zodra de verkoopopbrengst is berekend, kunt u de brutomarge berekenen door de verkoopopbrengst te vermenigvuldigen met het percentage dat wordt verdiend boven op de kosten. Als voorbeeld, als een bedrijf een verkoopopbrengst van €100 heeft en de kosten €70 zijn, is de brutomarge €30. Als het bedrijf een brutomarge van 30% heeft, betekent dit dat het bedrijf €30 heeft verdiend boven op de kosten.

De brutomarge is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om de winstgevendheid te bepalen. Het is ook een indicatie van de financiële gezondheid van een bedrijf. Als de brutomarge laag is, kan dit een waarschuwing zijn dat het bedrijf niet winstgevend is. Als de brutomarge hoog is, kan dit een teken zijn dat het bedrijf winstgevend is.

Meer informatie over brutomarges kunt u vinden op de Wikipedia-pagina over brutomarges.