Deflatie

Wat is deflatie?

Deflatie is een economische situatie waarbij de algemene prijzen dalen. Dit wordt ook wel als negatieve inflatie of prijsdalingen beschouwd. Deflatie wordt gemeden door centrale banken, omdat het kan leiden tot lagere productie, lagere winsten, lagere lonen, hoge schulden, hoge werkloosheid en economische recessie.

Waarom is deflatie slecht?

Deflatie betekent dat de prijs van goederen en diensten daalt. Mensen zullen hun bestedingsgedrag aanpassen en wachten met het kopen van goederen en diensten tot de prijzen nog lager zijn. Hierdoor daalt de vraag naar producten, waardoor bedrijven minder producten produceren, wat kan leiden tot hogere werkloosheid.

Voorbeelden van deflatie

  • Japan heeft jarenlang last gehad van deflatie, waardoor het land een economische recessie heeft gehad.
  • In de VS is er sinds de financiële crisis van 2008 een dalende inflatie.
  • In China is er sinds 2015 deflatie geconstateerd.

Hoe te voorkomen dat deflatie optreedt?

Inflatie of prijsstijgingen kunnen worden voorkomen door de rentetarieven te verlagen, de geldhoeveelheid te verhogen en overheidsuitgaven te verhogen. Centrale banken kunnen ook geschikte monetaire beleidsmaatregelen nemen om deflatie te voorkomen, zoals het verlagen van de rentetarieven, het verhogen van de geldhoeveelheid of het verhogen van de overheidsuitgaven.

Meer informatie over deflatie is te vinden op de Wikipedia pagina over deflatie.