Economische toegevoegde waarde

Wat is economisch toegevoegde waarde (EVA)?

Economische toegevoegde waarde (EVA) is een maatstaf die bedrijfseigenaren en beleggers gebruiken om de financiële prestaties van een bedrijf te beoordelen. Het is een indicatie van de waarde die wordt toegevoegd aan een onderneming door de managers.

Hoe werkt het?

EVA wordt berekend door nettowinst te verminderen met een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC). Deze formule wordt als volgt geformuleerd:

EVA = Nettowinst – (Kapitaal * WACC)

Nettowinst is het bedrag dat een bedrijf overhoudt nadat alle kosten en belastingen zijn betaald.

Kapitaal is het geïnvesteerde kapitaal in de onderneming.

WACC is de gemiddelde kosten van het kapitaal dat het bedrijf heeft geleend.

Voordelen

EVA biedt verschillende voordelen voor bedrijven en beleggers:

  • Het meet het vermogen van een bedrijf om waarde te creëren. Met EVA kunnen bedrijven zien of hun investeringen rendabel zijn. Het kan ook worden gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven.
  • Het kan worden gebruikt om beleggers te motiveren. Omdat EVA een maatstaf is voor het creëren van waarde, kunnen bedrijven hun beleggers motiveren door hun prestaties te verbeteren.
  • Het is een eenvoudige manier om waarde toe te voegen. Omdat EVA eenvoudig is in de implementatie, is het een goede manier voor bedrijven om hun financiële prestaties te verbeteren.

Nadelen

Hoewel EVA veel voordelen biedt, heeft het ook een aantal nadelen:

  • Het is niet eenvoudig te interpreteren. Hoewel EVA eenvoudig is in de implementatie, is het moeilijk om te interpreteren. Dit komt omdat het een complexe formule is.
  • Het kan worden gemanipuleerd. Aangezien EVA wordt berekend met behulp van een aantal variabelen, kan het worden gemanipuleerd door bedrijven om hun financiële prestaties te verbeteren.
  • Het is niet universeel. EVA is alleen bruikbaar voor bedrijven met een geldige winst en een kapitaalbasis. Voor andere bedrijven moeten andere maatstaven worden gebruikt.

EVA is een handige maatstaf voor bedrijven om hun financiële prestaties te beoordelen en beleggers te motiveren. Het biedt een eenvoudige manier voor bedrijven om waarde toe te voegen. Hoewel EVA veel voordelen biedt, heeft het ook een aantal nadelen.

Bronnen