FOB-oorsprong

Wat is FOB-Oorsprong?FOB-oorsprong is een term die in de internationale handel wordt gebruikt om aan te geven wie verantwoordelijk is voor het betalen van de verzendkosten van een product. Het staat voor “Free on Board” en geeft aan welke partij verantwoordelijk is voor het laden van de goederen op het transportschip in de haven van oorsprong.

Wie betaalt de FOB-Oorsprong verzendkosten?In het algemeen zijn de verzendkosten voor rekening van de koper wanneer in de koopovereenkomst FOB-oorsprong is vermeld. Dit betekent dat de koper verantwoordelijk is voor de kosten om de goederen van het magazijn van de verkoper naar de haven van oorsprong te brengen. De kosten kunnen bestaan uit verpakking, vracht, verzekering en andere noodzakelijke uitgaven om de goederen naar de haven te brengen.

Voorbeelden van FOB-oorsprongHier volgen enkele voorbeelden van hoe FOB-oorsprong wordt gebruikt:


  • De koper gaat ermee akkoord alle verzendkosten te betalen wanneer de goederen FOB zijn.

  • De verkoper laadt de goederen op het schip en de koper betaalt alle resterende verzendkosten.

  • De verantwoordelijkheid van de verkoper eindigt bij de aflevering van de goederen in de haven van oorsprong en de koper betaalt de eventuele extra kosten vanaf daar.

  • De koper is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met het vervoer van de goederen van het magazijn van de verkoper naar de haven van oorsprong.ConclusieFOB-oorsprong is een belangrijke term in de internationale handel die bepaalt wie verantwoordelijk is voor het betalen van de verzendkosten van een product. Het is belangrijk dat kopers en verkopers dit begrip begrijpen en weten hoe het hun verantwoordelijkheden beïnvloedt.

Zie voor meer informatie de volgende links: