Gebiedsbemonstering in één fase

Een-stadie gebied steekproef

Een-stadie gebied steekproef is een steekproefnemingsmethode die wordt gebruikt om representatieve gegevens te verzamelen over een populatie. Het wordt meestal gebruikt in omgevingen waar gegevens niet gemakkelijk te verzamelen zijn of waar de populatie te groot is om te onderzoeken. Met deze methode worden gebieden geselecteerd met behulp van een willekeurige selectieprocedure, en dan worden alle leden van die gebieden geselecteerd voor het onderzoek.

Hoe werkt het?

De eerste stap in een-stadie gebied steekproef is het selecteren van gebieden waar het onderzoek zal plaatsvinden. Dit kan worden gedaan met behulp van een willekeurige selectieprocedure, zoals stratified random sampling. De geselecteerde gebieden zijn het steekproefgebied. Daarna worden alle leden van het steekproefgebied geselecteerd voor het onderzoek. Deze leden kunnen worden gevraagd om deel te nemen of informatie te verstrekken. De gegevens die zijn verzameld uit deze leden worden gebruikt om de resultaten van het onderzoek te analyseren.

Voordelen

  • Eenvoudig te implementeren
  • Kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over grote populaties
  • Kan worden gebruikt om representatieve gegevens te verzamelen over een populatie

Nadelen

  • De resultaten kunnen worden beïnvloed door lokale verschillen in de geografische locatie van het steekproefgebied
  • Het is moeilijk om te weten of een-stadie gebied steekproef representatief is voor de hele populatie
  • Kan duur en tijdrovend zijn om uit te voeren

Een-stadie gebied steekproef is een methode die wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over een populatie. Het kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over grote populaties of om representatieve gegevens te verzamelen over een populatie. Hoewel het eenvoudig te implementeren is, kan het duur en tijdrovend zijn om uit te voeren.

Bronnen: