Gestratificeerde steekproef

Wat is een gestratificeerde steekproef?

Een gestratificeerde steekproef is een manier van steekproefnemen waarbij een populatie wordt gesplitst in afzonderlijke groepen. Elke groep wordt straten genoemd en vertegenwoordigt een specifieke kenmerk van de populatie. Door een gestratificeerde steekproef te gebruiken, worden beter afgestemde resultaten verkregen dan wanneer een willekeurige steekproef wordt gebruikt.

Hoe werkt een gestratificeerde steekproef?

Een gestratificeerde steekproef is een vorm van selectief steekproefnemen. De population wordt gesplitst in verschillende groepen, waarbij elke groep een specifieke kenmerk van de populatie vertegenwoordigt. Vervolgens worden er enkele personen uit elke groep geselecteerd om de steekproef te vormen.

Voordelen van een gestratificeerde steekproef

De voordelen van een gestratificeerde steekproef zijn als volgt:

  • Nauwkeurigheid: Door een gestratificeerde steekproef te gebruiken, kunnen meer nauwkeurige resultaten worden verkregen dan wanneer een willekeurige steekproef wordt gebruikt.
  • Gebalanceerd: Elke groep in de steekproef vertegenwoordigt een specifieke kenmerk van de populatie, waardoor een gebalanceerde steekproef kan worden verkregen.
  • Efficiënt: De steekproefgrootte kan worden verkleind door een gestratificeerde steekproef te gebruiken, waardoor het proces efficiënter kan worden gemaakt.

Voorbeelden van een gestratificeerde steekproef

Hier zijn enkele voorbeelden van een gestratificeerde steekproef:

  • Een steekproef van de Amerikaanse bevolking die is gestratificeerd op leeftijd, geslacht, etniciteit, religie en inkomen.
  • Een steekproef van studenten die is gestratificeerd op leeftijd, geslacht en academische prestaties.
  • Een steekproef van bedrijven die is gestratificeerd op omvang, sector, locatie en jaaromzet.

Conclusie

Een gestratificeerde steekproef is een manier van steekproefnemen waarbij een populatie wordt gesplitst in afzonderlijke groepen. Door een gestratificeerde steekproef te gebruiken, kunnen meer nauwkeurige resultaten worden verkregen dan wanneer een willekeurige steekproef wordt gebruikt.

Referenties

[1] Wikipedia, Stratified Sampling.