HTTP

Wat is HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) is een communicatiemethode die gebruikt wordt om informatie uit te wisselen tussen twee computers via het internet. Het is een van de basisprotocollen die gebruikt worden bij het opbouwen van een website. Het is gebaseerd op het Client-Server-model, waar de client een verzoek stuurt naar de server die de informatie verstrekt.

Hoe werkt HTTP?

HTTP is een technologie die gebruikt wordt om informatie uit te wisselen tussen twee computers via het internet. Het is een van de basisprotocollen die gebruikt wordt bij het opbouwen van een website. Het is gebaseerd op het Client-Server-model, waar de client een verzoek stuurt naar de server die de informatie verstrekt.

HTTP is de standaard voor het verzenden van informatie over het web. Het is een verbinding tussen twee computers waarop informatie wordt verzonden en ontvangen via het internet. Deze informatie kan bestaan uit HTML-documenten, afbeeldingen, video’s of andere bestanden.

Voorbeelden van HTTP

Het is een veelgebruikt protocol voor het verzenden en ontvangen van informatie, met name bij websites. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Webpagina’s: Als je een webpagina bezoekt, stuurt je browser een verzoek naar de server waar de pagina opgeslagen is. De server stuurt vervolgens het HTML-bestand terug naar je browser waar het wordt weergegeven op je scherm.
  • Afbeeldingen: Als je een afbeelding bekijkt op een website, stuurt de server de afbeelding naar je browser. Je browser laadt vervolgens de afbeelding en toont het op je scherm.
  • Video’s: Als je een video bekijkt op een website, stuurt de server de video naar je browser. Je browser laadt vervolgens de video en toont het op je scherm.

Samenvattend

HTTP is een protocol dat gebruikt wordt voor het verzenden en ontvangen van informatie over het web. Het wordt gebruikt voor het verzenden van webpagina’s, afbeeldingen, video’s en andere bestanden.

Bronnen