Intern rendement

Wat is een Interne Rentevoet?

De interne rentevoet (IRR) is een belangrijke financiële maatstaf die wordt gebruikt bij het beoordelen van een investeringsbeslissing. Het is een percentage dat de verwachte netto contante waarde van een investering weergeeft. Het is een veelgebruikte maatstaf voor financiële analisten om te bepalen of een investering rendabel is of niet.

Hoe werkt het?

De IRR is gebaseerd op de verwachte rendementen op de investering, waarbij een verwachte contante waarde wordt berekend van de investering. De IRR wordt berekend door de rentevoet te bepalen die de verwachte contante waarde van de investering gelijk maakt aan het oorspronkelijke investeringsbedrag. Als het percentage van de IRR groter is dan het geldende rentetarief, zal de investering waarschijnlijk rendabel zijn.

Voorbeelden

Hieronder staan ​​enkele voorbeelden van hoe de IRR wordt gebruikt bij financiële besluitvorming:

  • Kapitaalinvesteringen: Als een bedrijf een nieuw product lanceert of een nieuw bedrijfsonderdeel ontwikkelt, kan de IRR worden gebruikt om het waarschijnlijke rendement te beoordelen.
  • Fusies en overnames (M&A): De IRR kan worden gebruikt bij het beoordelen van de waarde van een voorgenomen M&A-transactie.
  • Projectfinanciering: De IRR is een belangrijke maatstaf voor financiers om te bepalen of een investering rendabel is.

Conclusie

De interne rentevoet is een belangrijke financiële maatstaf die wordt gebruikt bij het beoordelen van een investeringsbeslissing. Het geeft de verwachte rendementen van een investering weer en kan helpen bij het bepalen of een investering rendabel is of niet.

Bronnen: