Jury van de uitvoerende macht

Jury of Executive Opinion: Wat het is en hoe het werktEen jury van leidinggevenden, ook wel Delphi-techniek genoemd, is een methode om meningen te verzamelen van een panel van deskundigen om beslissingen te nemen. Het wordt vaak gebruikt wanneer een consensusadvies nodig is, of wanneer er een gebrek aan informatie of deskundigheid is over een bepaald onderwerp. De techniek werd in de jaren vijftig ontwikkeld door de RAND Corporation en wordt gebruikt op vele gebieden, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en de techniek.

Hoe het werktDe jury van uitvoerend advies is een proces in twee stappen. Eerst wordt een panel van deskundigen geselecteerd. Het panel bestaat gewoonlijk uit personen met kennis van en ervaring met het onderwerp in kwestie. Ten tweede wordt de deskundigen gevraagd hun mening te geven in een anonieme enquête. De enquête is typisch gestructureerd om vragen te stellen over de kwestie en een reeks mogelijke antwoorden te geven.

Zodra de antwoorden op de enquête zijn verzameld, wordt het panel verzocht de resultaten te bekijken en tot een consensus over een besluit te komen. Dit proces kan meerdere malen worden herhaald om ervoor te zorgen dat alle meningen in aanmerking worden genomen en een besluit wordt genomen dat in het belang van de groep is.

Voordelen van de jury van uitvoerend adviesDe jury van het dagelijks bestuur biedt verschillende voordelen die het tot een aantrekkelijk besluitvormingsinstrument maken. Deze omvatten:


  • Deskundigen kunnen een onbevooroordeelde bijdrage leveren

  • Biedt een reeks perspectieven op het vraagstuk

  • moedigt samenwerking en consensusvorming aan

  • Vermindert het risico dat één enkel individu een ongeïnformeerde beslissing neemt.Nadelen van de jury van uitvoerend adviesDe jury van de uitvoerende macht heeft ook enkele nadelen. Deze omvatten:


  • Kan tijdrovend en duur zijn

  • Kan leiden tot groepsdenken, waarbij het panel zich schikt naar één mening

  • Vereist een hoge mate van deskundigheid of kennis van het panelDe jury van de uitvoerende macht is een doeltreffend besluitvormingsinstrument wanneer het goed wordt gebruikt. Het kan ertoe bijdragen dat besluiten worden genomen met de inbreng van een reeks deskundigen en in het belang van de groep.

Referenties