Kosten per aankoop

Wat is kosten per aankoop?

Cost per purchase (CPP) is een veel gebruikte metriek in marketing en reclame om de kostenefficiëntie van campagnes te meten. Het zijn de totale kosten van een reclamecampagne, gedeeld door het aantal aankopen dat de campagne heeft opgeleverd. Deze metriek kan worden gebruikt om de return on investment (ROI) van een marketingstrategie of -campagne te meten.

Hoe kosten per aankoop te berekenen

De kosten per aankoop worden berekend door de totale kosten van een reclamecampagne te nemen, inclusief alle bijbehorende kosten zoals advertentieplaatsing, creatief werk en andere uitgaven, en deze te delen door het aantal aankopen dat uit de campagne is voortgekomen.

Voorbeelden van kosten per aankoop

Hieronder volgen enkele voorbeelden van berekeningen van kosten per aankoop:

  • Reclamecampagne met kosten van $2.000 en 20 aankopen: CPP = $2.000/20 = $100 per aankoop
  • Reclamecampagne met kosten van $5.000 en 50 aankopen: CPP = $5.000/50 = $100 per aankoop
  • Reclamecampagne met kosten van $10.000 en 100 aankopen: CPP = $10.000/100 = $100 per aankoop

. Zoals u ziet, blijven de kosten per aankoop voor alle voorbeelden gelijk, ongeacht de kosten van de campagne. Dit komt doordat de kosten van de campagne gelijkmatig worden verdeeld over het aantal aankopen.

Conclusie

Kosten per aankoop is een veelgebruikte metriek in marketing en reclame om de kostenefficiëntie van campagnes te meten. Het wordt berekend door de totale kosten van een reclamecampagne, inclusief bijbehorende kosten, te nemen en deze te delen door het aantal aankopen dat uit de campagne voortvloeide. Inzicht in deze metriek kan nuttig zijn bij het bepalen van de return on investment (ROI) van een marketingcampagne of -strategie.

Referenties