Kosten verzekering vracht

Wat is kosten, verzekering en vracht?

Kosten, verzekering en vracht (Kostenverzekering en vracht, of KMV) is een incoterms-regeling die een verdeling tussen koper en verkoper bepaalt over verschillende kosten en risico’s die betrekking hebben op het transport van goederen.

Hoe werkt Kostenverzekering en vracht?

Kostenverzekering en vracht is een overeenkomst waarbij de verkoper de goederen levert aan de koper op de plaats van bestemming en de koper de verzendkosten, verzekeringen en andere kosten betaalt. Daarom wordt Kostenverzekering en vracht ook wel “verzending naar bestemming” genoemd.

De verkoper is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Verpakken van goederen
  • Verzenden naar de plaats van bestemming
  • Betalen van vrachtkosten (inclusief verzekeringspremie)
  • Het nemen van verzekering tegen verlies of schade aan de goederen

De koper is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Betalen van alle kosten en vergoedingen die voortvloeien uit het transport, inclusief kosten van verzekering
  • Het betalen van alle douaneformaliteiten

Voordelen van Kostenverzekering en vracht

Kostenverzekering en vracht biedt de volgende voordelen:

  • Het is eenvoudig en veilig voor koper en verkoper
  • Het vermindert de kosten voor beide partijen
  • Het verschaft de koper een flexibele manier om goederen te verzenden
  • Het elimineert de noodzaak voor de verkoper om de kosten van verzending en verzekering te betalen

Kostenverzekering en vracht is een handige manier om kosten en risico’s te verminderen als je goederen koopt of verkoopt.

Bronnen

Cost, Insurance and Freight (Wikipedia) Incoterms-CIF: Cost, Insurance and Freight (Export.gov)