Magnuson-Moss Warranty Act

Wat is de Magnuson-Moss Warranty Act?

De Magnuson-Moss Warranty Act (MMWA) is een federale wet die consumenten beschermt tegen misleidende garantieclaims door fabrikanten. Het beperkt de macht van fabrikanten om consumenten te beperken in hun keuzevrijheid bij het kopen of gebruiken van producten met een garantie.

Doelstellingen van de Magnuson-Moss Warranty Act

De Magnuson-Moss Warranty Act heeft als doelstelling om de consument te beschermen tegen misleidende of onjuiste informatie over de garantie en de dekking. Het beperkt ook de bevoegdheid van fabrikanten om consumenten te verplichten alleen originele onderdelen te gebruiken voor het onderhoud of reparatie van een product.

Volgende doelen staan centraal:

  • Het verstrekken van duidelijke informatie over de garantieclaims die consumenten kunnen verwachten;
  • Het verstrekken van informatie over de dekking van de garantie;
  • Het verplichten van fabrikanten om consumenten te informeren over hun rechten en plichten onder de wet;
  • Het beperken van de macht van fabrikanten om consumenten te verplichten alleen originele onderdelen te gebruiken voor onderhoud en reparatie.

Voorbeelden van de Magnuson-Moss Warranty Act

De Magnuson-Moss Warranty Act vereist dat fabrikanten duidelijk hun beleid omtrent garantie vermelden in de garantieovereenkomst. Fabrikanten zijn ook verplicht om consumenten te informeren over hun rechten en plichten onder de wet.

Bijvoorbeeld, fabrikanten mogen niet verplichten dat consumenten alleen originele onderdelen gebruiken voor onderhoud en reparatie. Ze mogen ook niet hun garantie intrekken alleen omdat de consument een product heeft gebruikt dat niet door de fabrikant is goedgekeurd.

Conclusie

De Magnuson-Moss Warranty Act is een federale wet die consumenten beschermt tegen misleidende garantieclaims van fabrikanten. Het beperkt de macht van fabrikanten om consumenten te beperken in hun keuzevrijheid bij het kopen of gebruiken van producten met een garantie.

Fabrikanten zijn verplicht om consumenten duidelijke informatie te geven over de garantie en de dekking. Ze mogen ook niet hun garantie intrekken alleen omdat de consument een product heeft gebruikt dat niet door de fabrikant is goedgekeurd.

Referenties