Op activiteiten gebaseerde kostenberekening

Wat is Activity-based Costing (ABC)?

Activity-based costing (ABC) is een afrekeningmethode die de kosten van een bedrijfsactiviteit berekent. Het is een techniek die de kosten van de activiteiten van een bedrijf toewijst aan de producten of diensten die het bedrijf levert. Deze methode helpt bedrijven bij het bepalen van de kosten van producten en diensten, zodat zij de juiste prijzen kunnen vaststellen voor hun producten.

Hoe werkt Activity-based Costing (ABC)?

De Activity-based Costing-methode maakt gebruik van kostenbronnen om de kosten van een bedrijfsactiviteit vast te stellen. De techniek maakt gebruik van een activiteitsanalyse om de activiteiten van een bedrijf te identificeren en te categoriseren. Deze activiteiten worden vervolgens gekoppeld aan de kosten van de betrokken activiteiten.

De kostenbronnen kunnen variëren van personeel, materialen, overhead en andere kosten. De methode helpt bedrijven om hun kosten te verdelen over verschillende activiteiten en producten. Zo kunnen bedrijven een gedetailleerd beeld krijgen van hun kostenstructuur en de kosten van hun bedrijfsactiviteiten bepalen.

Voordelen van Activity-based Costing (ABC)

Activity-based costing (ABC) heeft verschillende voordelen:

  • Het biedt een accuraat beeld van de kostenstructuur van een bedrijf.
  • Het helpt bedrijven om de kosten van verschillende activiteiten en producten te bepalen.
  • Het helpt bedrijven om de kosten van hun activiteiten te vergelijken met die van concurrenten.
  • Het kan bedrijven helpen om hun kosten te verlagen door inefficiëntie te identificeren en te elimineren.
  • Het helpt bedrijven bij het vaststellen van de juiste prijzen voor hun producten en diensten.

Nadelen van Activity-based Costing (ABC)

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan de Activity-based Costing-methode:

  • Het is een tijdrovend proces en vereist veel tijd en moeite om de kosten van verschillende activiteiten te bepalen.
  • Het is een kostbare methode, aangezien het veel geld en middelen kost om de kosten te bepalen.
  • Het kan moeilijk zijn om de juiste activiteiten te identificeren.
  • Het vereist een gedetailleerde analyse van de kostenstructuur van een bedrijf.

Activity-based Costing (ABC) is een nuttige techniek voor bedrijven om hun kosten te bepalen. Het kan helpen om de kostenstructuur te begrijpen en de efficiëntie van bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Meer informatie over Activity-based Costing is te vinden op Wikipedia.