Overhead

Wat is overhead?

Overhead is de som van alle uitgaven van een bedrijf die niet rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Het omvat veel kosten zoals huur, belastingen en personeelsbeloningen. Overhead kan ook verwijzen naar de kosten voor het runnen van een bedrijf, zoals verzekeringen, marketing en administratiekosten. Overhead is een belangrijk onderdeel van het budget van een bedrijf omdat het van invloed is op het vermogen van het bedrijf om winstgevend te blijven.

Soorten overhead

Er zijn verschillende soorten overhead waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het opstellen van een begroting. Deze omvatten:

  • Vaste overheadkosten: Dit zijn kosten die hetzelfde blijven, ongeacht het niveau van de productie of verkoop. Voorbeelden hiervan zijn huur, verzekeringen en onroerendgoedbelasting.
  • Variabele overheadkosten: Dit zijn kosten die veranderen afhankelijk van het productie- of verkoopniveau. Voorbeelden zijn materialen, arbeid en verzendkosten.
  • Indirecte overheadkosten: Dit zijn kosten die niet direct bijdragen aan de productie of verkoop van een product of dienst. Voorbeelden zijn reclame, juridische kosten en kantoorbenodigdheden.

Het belang van overhead

Overhead is een belangrijk onderdeel van het budget van een bedrijf en beïnvloedt het vermogen om winstgevend te blijven. Zonder de juiste budgettering van overheadkosten kan een bedrijf uiteindelijk meer uitgeven dan het verdient, wat leidt tot financiële verliezen. Het is belangrijk voor bedrijven om inzicht te hebben in hun overheadkosten en hoe deze kosten hun nettowinst beïnvloeden.

Conclusie

Overhead is een belangrijk onderdeel van het budget van een bedrijf en beïnvloedt het vermogen om winstgevend te blijven. Door de verschillende soorten overhead te begrijpen, kunnen bedrijven een budget opstellen dat rekening houdt met alle kosten van hun bedrijf.

Referenties