Pragmatische geldigheid

Gepragmatiseerde validiteit

Gepragmatiseerde validiteit is een begrip dat verwijst naar de mate waarin een psychologisch test of een ander type van onderzoek geschikt is voor het voorspellen van een bepaalde uitkomst. Het is een belangrijke factor bij het ontwikkelen van psychologische tests en andere onderzoeken en het beoordelen van de betrouwbaarheid van de resultaten die worden verkregen.

Gepragmatiseerde validiteit is een belangrijk onderdeel van een psychologisch test of ander onderzoek en wordt gebruikt om te bepalen of een test of een bepaalde meting in staat is om betrouwbaar de gewenste informatie te verstrekken. Er zijn verschillende soorten gepragmatiseerde validiteit, waaronder:

  • Construct validiteit: de mate waarin een test of meting geschikt is voor het meten van een bepaald concept of construct.
  • Predictieve validiteit: de mate waarin een test of meting een toekomstig gedrag of resultaat kan voorspellen.
  • Concurrente validiteit: de mate waarin een test of meting overeenkomsten vertoont met andere tests of meetinstrumenten.
  • Geschiktheidsvaliditeit: de mate waarin een test of meting geschikt is voor het bepalen of een persoon geschikt is voor een bepaalde taak of functie.

Om gepragmatiseerde validiteit te beoordelen, moeten er verschillende statistische technieken worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de resultaten te beoordelen. Bijvoorbeeld, bij het beoordelen van construct validiteit, zal een persoon of groep statistische technieken gebruiken, zoals correlatie, regresie of factoranalyse, om de betrouwbaarheid van de resultaten te beoordelen.

Gepragmatiseerde validiteit is een belangrijke factor bij het ontwikkelen en beoordelen van psychologische tests en andere onderzoeken, omdat het een goed begrip geeft van de betrouwbaarheid van de resultaten die worden verkregen. Door de betrouwbaarheid van de resultaten te beoordelen, kan de onderzoeker bepalen of de test of meting geschikt is om de gewenste informatie te verstrekken.

Bronnen: