Punt van negatief rendement

Negatieve terugkeerpunt

Een negatief terugkeerpunt (NRP) is een begrip uit de financiële wereld. Het is een punt waarop de waarde van een belegging of investering negatief wordt. Als dit gebeurt, betekent dit dat de investering lager is dan de kosten van de investering, wat betekent dat de investering geen winst oplevert. In plaats daarvan veroorzaakt het een verlies.

De term “negatief terugkeerpunt” wordt meestal gebruikt in vergelijking met het positieve terugkeerpunt, dat is het punt waarop de waarde van de investering de kosten van de investering overtreft. Een NRP wordt meestal bereikt als de kosten van een investering hoger zijn dan de waarde ervan. Bijvoorbeeld, als een investering 500 dollar kost en de waarde ervan daalt tot 300 dollar, is de NRP bereikt.

Er zijn verschillende redenen waarom een negatief terugkeerpunt kan worden bereikt, waaronder:

  • Hoge kosten: Hoge kosten zijn een van de belangrijkste oorzaken van het bereiken van een NRP. Als de kosten van een investering hoger zijn dan de waarde ervan, is het NRP bereikt.
  • Veranderingen in de markt: Veranderingen in de markt kunnen leiden tot het bereiken van een NRP. Als de markt bijvoorbeeld plotseling daalt, kunnen beleggers hun investering verliezen als de waarde daalt tot onder de kosten van de investering.
  • Gebrek aan kennis: Beleggers die onvoldoende kennis hebben, kunnen een NRP bereiken door te investeren in een belegging die niet geschikt is voor hun situatie.

Het is belangrijk voor beleggers om hun investeringen zorgvuldig te beheren en te begrijpen hoe ze invloed hebben op hun investeringen. Als een belegger een NRP bereikt, kan dit leiden tot verlies van geld en moet de belegger de investering verkopen om verdere verliezen te voorkomen.

Meer informatie over negatief terugkeerpunt en investeringen is beschikbaar op Wikipedia.