Quota steekproef

Wat is quota sampling?

Quota sampling is een vorm van niet-probabilistisch steekproefnemen waarbij de onderzoeker een steekproef selecteert met een bepaalde verhouding van bepaalde kenmerken. In tegenstelling tot probabilistische steekproefneming heeft het een minder representatief karakter, maar het biedt de onderzoeker wel de mogelijkheid om meer controle te hebben over de selectie van antwoorden.

Hoe werkt quota sampling?

Quota sampling is een vorm van steekproefnemen waarbij de onderzoeker een steekproef selecteert met een bepaalde verhouding van bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld, in een onderzoek naar de koopgedrag van consumenten, kunnen de onderzoekers de steekproef splitsen in leeftijdscategorieën, zoals 18-24 jaar, 25-34 jaar, etc.

De onderzoekers zullen ook een bepaald aantal antwoorden selecteren binnen iedere leeftijdsgroep, zoals bijvoorbeeld 50 antwoorden uit de leeftijdsgroep 18-24 jaar. De onderzoekers kiezen antwoorden uit totdat ze het gewenste aantal antwoorden hebben.

Voordelen van quota sampling

Quota sampling heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van steekproefnemen. Deze voordelen zijn:

  • Controle: Quota sampling biedt de onderzoeker meer controle over de selectie van antwoorden.
  • Snelheid: Quota sampling is een snelle manier om een steekproef te nemen.
  • Betaalbaarheid: Quota sampling is een goedkope manier om een steekproef te nemen.

Nadelen van quota sampling

Hoewel quota sampling een aantal voordelen biedt ten opzichte van andere vormen van steekproefnemen, heeft het ook een aantal nadelen. Deze nadelen zijn:

  • Betrouwbaarheid: Quota sampling heeft een lagere betrouwbaarheid dan probabilistische steekproefneming, omdat het minder representatief is.
  • Biased sampling: Quota sampling kan leiden tot biased sampling, omdat de selectie van antwoorden gebaseerd is op bepaalde kenmerken.
  • Resultaten: Quota sampling kan leiden tot verkeerde resultaten als de onderzoekers de verkeerde kenmerken kiezen.

Quota sampling is een vorm van steekproefnemen waarmee de onderzoeker meer controle heeft over de selectie van antwoorden, maar het heeft ook een lagere betrouwbaarheid dan probabilistische steekproefneming.

Bronnen