Rollover

Wat is een rollover?

Een rollover is een financiële transactie die plaatsvindt als een belegger een bepaalde investering verkoopt en hetzelfde vermogen opnieuw belegt. Het doel is om de investeringen te verplaatsen in een andere vorm, zodat de belegger zijn of haar investeringsdoelstellingen kan bereiken.

Hoe werkt een rollover?

Een rollover is geen standaard transactie; deze is afhankelijk van de financiële markt waarin de belegger actief is. De belegger verkoopt eerst zijn of haar bestaande investering, waarna hij of zij het geld dat is verdiend met de verkoop, gebruikt om een nieuwe investering aan te schaffen.

Verschillende soorten rollovers

Er zijn verschillende soorten rollovers waar beleggers uit kunnen kiezen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Laddering: Hierbij belegt de belegger in meerdere obligaties met verschillende uiterste vervaldata. Door deze strategie kan de belegger een aantal van de obligaties verkopen en het geld dat is verdiend gebruiken om een nieuwe obligatie te kopen met een langere uiterste vervaldatum. Deze strategie wordt vaak gebruikt om het risico te verlagen.
  • Rolling Forward: Hierbij verkoopt de belegger de bestaande investering en gebruikt het geld dat is verdiend om een nieuwe investering te kopen met een langere uiterste vervaldatum. Dit wordt vaak gedaan om de rentevergoeding te verhogen.
  • Rolling Out: Hierbij verkoopt de belegger zijn bestaande investering en gebruikt het geld dat is verdiend om meerdere kleine investeringen te doen. Dit wordt vaak gedaan om het risico te verlagen en om meer diversificatie te verkrijgen.

Voordelen van rollovers

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan rollovers. Ten eerste kan de belegger hierdoor zijn investeringsdoelstellingen bereiken. Ten tweede kan hij of zij het risico verlagen door zijn of haar investeringen te verplaatsen naar een andere vorm. Ten derde kan de belegger meer diversificatie verkrijgen door meerdere kleine investeringen te doen.

Nadelen van rollovers

Hoewel rollovers veel voordelen bieden, kunnen ze ook een aantal nadelen met zich meebrengen. Ten eerste kunnen rollovers kostbaar zijn, omdat er vaak transactiekosten in rekening worden gebracht. Ten tweede kan het verplaatsen van investeringen gepaard gaan met bepaalde belastingvoordelen die het verlies van de belegger kunnen vergroten. Ten derde kan de belegger mogelijk niet alle informatie hebben die nodig is om een goede investeringsbeslissing te nemen.

Conclusion

Rollovers kunnen een effectieve manier zijn om investeringsdoelstellingen te bereiken, maar ze kunnen ook kostbaar zijn. Het is belangrijk dat beleggers alle informatie die nodig is hebben om een goede investeringsbeslissing te nemen.

Referenties