SAR

Wat is SAR?

SAR staat voor Specific Absorption Rate en is een maatregel voor het meten van de straling die door een draadloos apparaat wordt uitgezonden. SAR is een maat voor de energiedichtheid die in een bepaald gebied wordt opgenomen, meestal in de vorm van elektromagnetische straling. De waarde van SAR is een maatstaf voor het potentiële risico dat wordt veroorzaakt door de blootstelling aan de straling.

Waarom is SAR belangrijk?

SAR is belangrijk omdat het een veiligheidsmaatregel is die ervoor zorgt dat het gebruik van draadloze apparaten zo veilig mogelijk is. Het is daarom van cruciaal belang dat elk draadloos apparaat een veiligheidsniveau heeft dat is vastgesteld door de overheden. Deze veiligheidsniveaus zijn gebaseerd op SAR-waarden.

Voorbeelden van SAR

Hieronder vind je enkele voorbeelden van SAR-waarden die worden gebruikt voor draadloze apparaten:

  • GSM-telefoons: 1,6 sar
  • Wi-Fi-apparaten: 0,1 sar
  • Bluetooth-apparaten: 0,2 sar
  • Draagbare telefoons: 0,42 sar

Het is belangrijk om te onthouden dat de SAR-waarden van een apparaat kunnen verschillen, afhankelijk van het type apparaat en de manier waarop het wordt gebruikt.

Conclusie

SAR is een maatstaf die wordt gebruikt om te meten hoeveel energie door een draadloos apparaat wordt uitgezonden. Het is belangrijk om te weten wat de SAR-waarden van een apparaat zijn, omdat ze een indicatie geven van het potentiële risico dat wordt veroorzaakt door de blootstelling aan de straling.

Bronnen:

Specific Absorption Rate – Wikipedia Risico’s van elektromagnetische velden van draadloze communicatie en straling – Gezondheidsraad