Smox

Wat is Smox?

Smox is een innovatieve technologie die de uitstoot van verbrandingsmotoren met meer dan 50% vermindert. Dit wordt gedaan door middel van het gebruik van een smoorsysteem dat een speciale mengsel van moleculen optreedt als een additief aan conventionele brandstoffen zoals benzine, diesel of LPG.

Hoe werkt Smox?

Smox werkt door de verbranding in de motor te verbeteren. Het smoorsysteem bevat moleculen die de verbrandingsreactie optimaliseren door het controleren van de hoeveelheid lucht en brandstof die in de motor wordt ingespoten. Door het verhogen van de verbrandingsefficiëntie, verminderd Smox de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide, koolstofmonoxide en fijnstof.

Voordelen van Smox

Smox biedt veel voordelen voor verbrandingsmotoren. Hieronder staan ​​enkele van de voordelen:

  • Vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide, koolstofmonoxide en fijnstof met meer dan 50%.
  • Verbetert de verbrandingsefficiëntie van motoren.
  • Verbetert de prestaties van verbrandingsmotoren.
  • Verbetert de brandstofefficiëntie.
  • Verlaagt het brandstofverbruik.

Smox in de praktijk

Smox wordt al gebruikt in verschillende branches, zoals de transportsector, de maritieme sector en de luchtvaartsector. Smox-additieven worden toegevoegd aan brandstoffen zoals diesel, benzine en LPG om de verbrandingsefficiëntie te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Smox-additieven worden ook gebruikt in industriële verbrandingsmotoren voor het verminderen van de uitstoot van stikstofoxide.

Conclusie

Smox is een innovatief smoorsysteem dat de prestaties en verbrandingsefficiëntie van verbrandingsmotoren verbetert. Het verminderd de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxide, koolstofmonoxide en fijnstof met meer dan 50%. Smox wordt al gebruikt in verschillende branches, waaronder transport, maritieme en luchtvaartsector.

Bronnen