Uitgestelde korting

Wat is uitgestelde korting?

Uitgestelde korting, ook bekend als een korting in contanten, is een vorm van vroegtijdige betaling stimulans aangeboden door een verkoper aan een koper. Het is een korting op de aankoopprijs van goederen of diensten als de betaling binnen een bepaalde periode plaatsvindt. Het doel van een uitgestelde korting is de koper aan te moedigen eerder te betalen dan de normale vervaldatum, waardoor de cashflow van de verkoper verbetert.

Hoe werkt uitgestelde korting?

De verkoper vermeldt meestal de voorwaarden van de uitgestelde korting op zijn factuur. Deze voorwaarden omvatten meestal het percentage korting dat beschikbaar is en de periode waarin de betaling moet worden gedaan om in aanmerking te komen voor de korting. Een verkoper kan bijvoorbeeld een korting van 2% aanbieden voor betalingen binnen 10 dagen na de factuurdatum.

Voordelen van uitgestelde korting

Uitgestelde korting biedt de verkoper verschillende voordelen:

  • Het moedigt kopers aan om eerder te betalen dan de normale vervaldatum, waardoor de cashflow van de verkoper verbetert.
  • Het vermindert het risico van late betaling en oninbare vorderingen.
  • Het kan de administratieve kosten verlagen, omdat de verkoper geen achterstallige betalingen hoeft na te jagen.
  • Het kan helpen om relaties met kopers te onderhouden, omdat zij wellicht eerder geneigd zullen zijn om goederen of diensten te kopen van een verkoper die kortingen aanbiedt.

Nadelen van uitgestelde korting

Het belangrijkste nadeel van uitgestelde korting is dat het de winst van de verkoper kan verminderen. Als een groot aantal kopers van de korting profiteert, kan de verkoper de kosten van de korting mogelijk niet terugverdienen. Als de koper bovendien niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan het zijn dat de verkoper de kosten van de korting moet dragen.

Conclusie

Uitgestelde korting kan voor verkopers een nuttig instrument zijn om kopers aan te moedigen tijdig te betalen, waardoor de cashflow van de verkoper verbetert. Het is echter belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen alvorens dit type korting aan te bieden.

Referenties