CPT

Co to jest Certyfikowany Specjalista ds. Testowania (CPT)?

Certyfikowany Specjalista ds. Testowania (CPT) to osoba posiadająca zaawansowaną wiedzę i umiejętności w dziedzinie testowania oprogramowania. Osoba ta jest odpowiedzialna za projektowanie, planowanie i realizację testów w celu zapewnienia jakości i niezawodności oprogramowania.

CPT jest ekspertem w zakresie różnych technik testowania, narzędzi testowych oraz najlepszych praktyk w branży. Posiadając certyfikat CPT, osoba potwierdza swoje umiejętności i zdolności w zakresie testowania oprogramowania.

Przykłady zadań Certyfikowanego Specjalisty ds. Testowania:

  • Tworzenie strategii testowania
  • Przygotowywanie planów testowych
  • Wykonywanie testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
  • Analiza wyników testów i raportowanie defektów

Posiadanie certyfikatu CPT może znacząco zwiększyć szanse na znalezienie pracy w branży IT oraz przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej w dziedzinie testowania oprogramowania.

Więcej informacji na temat Certyfikowanego Specjalisty ds. Testowania znajdziesz na Wikipedii.