Efekt halo

Halo effect

Halo effect to zjawisko psychologiczne polegające na tym, że ogólna pozytywna ocena jednej cechy osoby lub przedmiotu wpływa na pozytywną ocenę innych cech. Innymi słowy, jeśli ktoś ma jedną pozytywną cechę, automatycznie przypisujemy mu także inne pozytywne cechy, nawet jeśli nie mają one z nią nic wspólnego.

Przykładem halo effect może być sytuacja, gdy spotykamy osobę bardzo atrakcyjną fizycznie i automatycznie zakładamy, że jest także inteligentna, miła i sukcesywna, chociaż nie mamy na to żadnych dowodów. To samo zjawisko może mieć miejsce w przypadku marek – jeśli dana firma ma dobrą reputację, to zakładamy, że wszystkie jej produkty są wysokiej jakości.

W biznesie halo effect może prowadzić do błędnych decyzji, ponieważ skupiamy się tylko na jednej pozytywnej cech i nie zwracamy uwagi na ewentualne wady. Dlatego ważne jest, aby być świadomym tego zjawiska i podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych faktów, a nie tylko subiektywnych wrażeń.

Przykłady halo effect:

  • Osoba atrakcyjna fizycznie jest automatycznie uważana za bardziej inteligentną.
  • Firma z dobrą reputacją jest automatycznie utożsamiana z wysoką jakością swoich produktów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat halo effect, odwiedź stronę Wikipedia.