Nadwyżka zapasów

Nadmiar zapasów

Nadmiar zapasów, zwany również nadmiarem inwentarza, jest sytuacją, w której firma posiada zbyt dużo produktów lub surowców, które nie są potrzebne do bieżącej działalności. Nadmiar zapasów może powodować straty finansowe i obniżać efektywność przedsiębiorstwa.

Przykłady nadmiaru zapasów

  • Przeterminowane produkty spożywcze w sklepie spożywczym
  • Niepotrzebne części zamienne w warsztacie samochodowym
  • Zbyt duża ilość tkanin w fabryce odzieży

Aby uniknąć nadmiaru zapasów, firmy powinny stosować odpowiednie strategie zarządzania zapasami, takie jak ustalanie optymalnych poziomów zamówień, monitorowanie popytu i zapotrzebowania, oraz regularne przeglądy stanu zapasów.

Źródło: Wikipedia