Stawka krajowa

Narodowy kurs walutowy

Narodowy kurs walutowy to oficjalny kurs wymiany walut ustalony przez dany kraj. Jest to cena, po której państwo nabywa lub sprzedaje walutę obcą. Narodowy kurs walutowy może być ustalany przez bank centralny lub inną instytucję odpowiedzialną za politykę monetarną.

Przykładem narodowego kursu walutowego jest kurs złotego polskiego ustalony przez Narodowy Bank Polski. Na przykład, jeśli narodowy kurs walutowy wynosi 4 złote za euro, oznacza to, że za jedno euro trzeba zapłacić 4 złote.

Bank centralny może zmieniać narodowy kurs walutowy w zależności od sytuacji gospodarczej kraju. Na przykład, jeśli kraj ma nadmiar eksportu, bank centralny może zdecydować się obniżyć kurs walutowy, aby uczynić towary krajowe bardziej konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych.

Przykłady narodowych kursów walutowych:

  • Kurs euro do złotego polskiego: 4,00 PLN za 1 EUR
  • Kurs dolara amerykańskiego do jena japońskiego: 110,00 JPY za 1 USD

Więcej informacji na temat narodowych kursów walutowych można znaleźć na Wikipedii.