Szorstki

Węgiel – paliwo kopalne

Węgiel jest jednym z najważniejszych paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii na całym świecie. Jest to skała osadowa, która powstaje z resztek roślinnych zakonserwowanych w warunkach beztlenowych.

Węgiel jest wydobywany głównie w kopalniach podziemnych lub odkrywkowych. Po wydobyciu jest poddawany procesom przeróbki, aby uzyskać produkty o różnym składzie chemicznym i właściwościach energetycznych.

Typy węgla

Istnieją trzy podstawowe typy węgla:

  • Węgiel kamienny – najbardziej popularny typ węgla, charakteryzujący się wysoką zawartością węgla i niską wilgotnością.
  • Węgiel brunatny – młodsza forma węgla, zawierająca więcej wody i mniej węgla niż węgiel kamienny.
  • Węgiel bitumiczny – najmłodszy typ węgla, zawierający najwięcej substancji lotnych i najmniej węgla.

Węgiel jest paliwem kopalnym o dużej wartości energetycznej i szerokim zastosowaniu w produkcji energii elektrycznej oraz przemyśle chemicznym.

Więcej informacji na temat węgla można znaleźć na stronie Wikipedia – Węgiel.