Wypychanie zapasów

Co to jest Push Inventory?

Push Inventory to strategia zarządzania zapasami, w której dostawcy decydują o ilości produktów, które zostaną dostarczone do sprzedawców na podstawie przewidywanej sprzedaży. W przeciwieństwie do strategii Pull Inventory, gdzie zapasy są dostarczane na podstawie faktycznego popytu, Push Inventory polega na prognozowaniu zapotrzebowania i dostarczaniu produktów z wyprzedzeniem.

Przykładem Push Inventory może być sytuacja, w której producent lodów decyduje o dostarczeniu określonej ilości lodów do sklepów z myślą o zbliżającym się sezonie letnim, zakładając, że popyt na lody wzrośnie.

Wadą strategii Push Inventory jest ryzyko nadmiernego zapełnienia magazynów produktami, których popyt nie spełnia oczekiwań. Jednakże, w niektórych branżach, gdzie prognozowanie popytu jest trudne, strategia Push Inventory może być skutecznym rozwiązaniem.

Zalety i wady Push Inventory:

  • Zalety: Prostota planowania dostaw, możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, minimalizacja ryzyka braku produktów na sklepie.
  • Wady: Ryzyko nadmiernego zapełnienia magazynów, możliwość pozostawienia produktów na półkach ze względu na niski popyt, trudność w precyzyjnym prognozowaniu zapotrzebowania.

W przypadku braku możliwości dokładnego przewidzenia popytu, strategia Push Inventory może być rozwiązaniem zapewniającym ciągłość dostaw i zminimalizowanie ryzyka braku towaru na sklepie.

Więcej informacji na temat Push Inventory można znaleźć na Wikipedii.