Związek przyczynowy

Związek przyczynowo-skutkowy

Związek przyczynowo-skutkowy to relacja między dwoma zdarzeniami, gdzie jedno zdarzenie (przyczyna) powoduje drugie zdarzenie (skutek). Przyczyna jest czynnikiem, który wywołuje skutek, natomiast skutek jest rezultatem działania tej przyczyny.

Przykładem związku przyczynowo-skutkowego może być sytuacja, w której regularne spożywanie fast foodów (przyczyna) prowadzi do otyłości (skutek). Innym przykładem może być palenie papierosów (przyczyna), które może prowadzić do chorób płuc (skutek).

Ważne jest rozróżnienie między związkiem przyczynowym a korelacją, która oznacza jedynie współwystępowanie dwóch zdarzeń bez konkretnego powodzenia jednego przez drugie.

Przykłady związku przyczynowo-skutkowego:

  • Brak regularnej aktywności fizycznej (przyczyna) może prowadzić do problemów zdrowotnych (skutek).
  • Niedostateczne spożycie wody (przyczyna) może prowadzić do odwodnienia organizmu (skutek).

Aby dowiedzieć się więcej na temat związku przyczynowo-skutkowego, zapraszamy do odwiedzenia artykułu na Wikipedii.